Väntelista

26 oktober 2022 09:00-16:00Berns Salonger

Välkommen på Sveriges tyngsta omställningskonferens. En heldag för dig som vill få fördjupad kunskap och aha-upplevelser om hur Sverige just nu ställer om.

På Fossilfritt Sveriges årskonferens följer vi upp arbetet med att genomföra 22 branschers färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanerna ger tillsammans en bild av hur Sverige kan nå klimatmålen och hur politik och näringsliv måste samspela för att göra det möjligt.

Under denna kostnadsfria heldagskonferens får du bland annat ta del av:

 • Den nya industriella revolutionen – ledarnas berättelser
  Några av Sveriges största industriledare berättar om hur de tar sina bolag till nya affärer när världen behöver ställa om till fossilfritt.
 • Uppgraderade färdplaner – nu ökar vi tempot
  De 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft är inte statiska dokument utan utvecklas och uppgraderas ständigt. Vi presenterar framsteg inom färdplanerna och visar på möjligheter att snabbare nå målen.

 • Branschernas beställning till den nya regeringen
  Vi står inför en ny mandatperiod med nya utmaningar. Vad är det viktigaste den nya regeringen måste ta tag i för att branschernas färdplaner ska kunna genomföras? Vilka hinder måste röjas, snabbt?
 • Plastpusslet – så får vi bitarna på plats
  Vi gräver (bokstavligen) i plastpusslet för att försöka få alla plastbitar på plats. Vilka innovationer och investeringar är på gång? Hur mycket fossil plast lever vi med 2030? Är plastraffinaderier lösningen för cirkulariteten?
 • West Coast Story – Sveriges nästa stora klimatframgång?
  EU:s största vätgaskluster växer fram på västkusten. Vi presenterar samarbeten mellan företag i olika branscher som kan minska utsläppen dramatiskt.
 • Regelkrångel och byråkrati – hur snabbar vi på tillståndsprocesser?
  Om Sverige ska ligga i framkant i en global industrirevolution måste processerna gå undan. Vilka förslag finns redan på bordet för att förenkla tillståndsprocesser? Vilka saknas? Och hur lyckas egentligen en svensk VD starta en fabrik – på bara sex månader?

 • Hur kan vi elektrifiera snabbare till konkurrenskraftiga priser?
  Vi lyfter de energipolitiska åtgärderna som de flesta trots allt är eniga om, och diskuterar hur de ekonomiska stöden bäst kan användas.

Medverkande:

 • Eva Vitell, VD, Svea Vind Offshore
 • Karin Comstedt Webb, vice VD, HeidelbergCement
 • Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige
 • Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH
 • Henrik Henriksson, VD, H2 Green Steel
 • Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning
 • Maria Sunér, VD, Svemin
 • Mikael Nordlander, utvecklingschef, Vattenfall
 • Marie Trogstam, avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur, Svenskt Näringsliv
 • Björn Annwall, vice VD och kommersiell chef, Volvo Cars
 • Markus Wråke, VD, Energiforsk
 • Frank Gustafsson, marknadschef, Van Werven
 • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
 • Per Eckemark, divisionschef nät, Svenska kraftnät
 • Helena Gellerman, klimatpolitisk talesperson, Liberalerna
 • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Jytte Guteland, riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker, Socialdemokraterna
 • Camilla Brodin, närings- och energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna
 • Per Bolund, språkrör och ledamot i utrikesnämnden, Miljöpartiet
 • Fler medverkande tillkommer

Tider
08.30 Frukost och mingel
09.00 Programmet startar
16.00 Avslut
Mer information om programmet meddelas inom kort.

Fullsatt
Konferensen är nu fullsatt på Berns, men du kan ställa dig i väntelista och få en plats när någon avbokar.

Delta digitalt

Du kan självklart delta digitalt om du inte vill eller kan komma till Berns. Vi direktsänder hela dagen och sänder konferensen på: https://fossilfrittsverige.se/...

För frågor om konferensen kontakta Maja Cederlund.

Vid förhinder ber vi dig göra en avanmälan via länken "Din information" i bekräftelsemejlet. Där kan du också ändra mellan digital och fysisk medverkan. 

Väntelista